Invoering wettelijk minimum uurloon 2024, dit betekent het voor jou


Invoering wettelijk minimum uurloon 2024

Met ingang van 1 januari 2024 wijzigt het wettelijk minimum uurloon. Voor de meeste dienstverleners en klanten van Hlprs heeft deze wijziging geen gevolgen. Voor een kleine groep kan deze verandering echter van invloed zijn op het uurtarief dat zij verdienen of betalen. In deze blog lees je wat de gevolgen voor jou kunnen zijn en welke actie je eventueel kunt ondernemen.

Gevolgen voor helpers

De wijziging in het wettelijk minimum uurloon kan van invloed zijn op het uurtarief dat een helper verdient bij klanten. Ontvangt de helper een lager uurtarief dan het nieuwe minimum uurloon, dan is het goed om contact op te nemen met de klant hierover. Jullie kunnen dan samen kijken en bespreken wat het tarief per 1 januari 2024 moet worden.

Helpers verrichten hun werkzaamheden via de regeling dienstverlener aan huis. Daarbij werken zij rechtstreeks voor de klant. De klant is daardoor hun werkgever. Om die reden is het Hlprs niet toegestaan direct hun uurtarief te verhogen. Dat dient in samenspraak met de klanten te gebeuren.

Gevolgen voor klanten

De wijziging in het wettelijk minimum uurloon kan van invloed zijn op het uurtarief wat een klant betaalt. Kijk daarom samen met de helper of er wordt voldaan aan het wettelijk minimum uurloon. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan kun je via het platform het uurtarief verhogen. Deze wijziging gaat in vanaf de eerstvolgende maand.

Vragen

Heb je nog vragen over de invoering van het wettelijk minimum uurloon? Neem dan contact op met het hoofdkantoor via help@hlprs.nl.

Reacties